Có gì mới?

Welcome to Hr-Aqua Diễn đàn việc làm ngành Thủy Sản Việt Nam

hội tụ nhân tài và nhà tuyển dụng ngành thủy sản
Việt Nam và thế giới

Quy tắc hoạt động

Bạn cần tham khảo các quy tắc diễn đàn trước khi đăng bài để tránh vi phạm nhé!

Hỏi đáp Hr-Aqua

Bạn cần hỗ trợ từ BQT diễn đàn, hãy nhắn tin với chúng tôi nhé!

Liên hệ Hr-Aqua

Bạn cần hợp tác, liên hệ cùng Hr-Aqua, hãy gửi thông điệp đến chúng tôi!

CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Mô tả Công việc​

a) Leadership & team development/ Lãnh đạo & phát triển đội nhóm:
• Manage the entire staff of the department (Lab staff, Value Consultant – Market Technical supporter)/ Quản lý toàn bộ đội ngũ nhân viên của bộ phận (Nhân viên phòng Lab, nhân viên tư vấn kĩ thuật)
• Monitor and ensure the department's daily operations run smoothly and efficiently/ Giám sát và đảm bảo hoạt động hàng ngày của bộ phận diễn ra thuận lợi và hiệu quả.
• Coordinate work, schedule work and assign tasks to team members./ Điều phối công việc, lên lịch làm việc và phân chia nhiệm vụ cho các thành viên trong đội.
• Drafting and updating documents and professional knowledge in the field of aquaculture./ Soạn thảo và cập nhật các tài liệu, kiến thức về chuyên môn, chuyên ngành trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.
• Organizing guidance, training and sharing new knowledge on diagnostic and testing methods, advanced shrimp farming methods for staffs. Ensure the team has enough skills and knowledge to give the best advice and support to customers./ Tổ chức hướng dẫn, đào tạo và chia sẻ kiến thức mới về các phương pháp chẩn đoán, xét nghiệm bệnh cho đội ngũ nhân viên. Đảm bảo đội ngũ có đủ kỹ năng và kiến thức để tư vấn, hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng.
b) Manage professional activities/ Quán lý hoạt động chuyên môn:
• Tests, monitors, and oversees the product testing process to ensure accurate compliance with requested testing protocols/ Kiểm tra, theo dõi và đôn đốc quá trình kiểm tra sản phẩm để đảm bảo việc kiểm tra được thực hiện đúng như yêu cầu
• Creates Work Instructions, checks, and monitors all instruments in the chemical lab/ Tạo Hướng dẫn công việc, kiểm tra và giám sát tất cả các dụng cụ trong phòng thí nghiệm hóa học
• Develops and validates analytical methods, Standard Operating Procedures, and other operational, safety, and quality documents as required/ Phát triển và xác nhận các phương pháp phân tích, Quy trình vận hành tiêu chuẩn và các tài liệu vận hành, an toàn và chất lượng khác khi cần.
• Stays updated on new standards, testing methods, and customer demands/ Cập nhật các tiêu chuẩn mới, phương pháp thử nghiệm mới và nhu cầu mới của khách hàng
• Provides technical support to Marketing, Sales, and clients regarding testing, reporting, or technical inquiries/ Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Tiếp thị, Kinh doanh và khách hàng về thử nghiệm, báo cáo hoặc yêu cầu kỹ thuật.
• Manages the costs of chemicals and equipment necessary for the laboratory's day-to-day functioning/ Quản lý chi phí hóa chất và thiết bị cần thiết cho hoạt động hàng ngày của phòng thí nghiệm
• Monitor the epidemic situation and update customers and related departments/ Theo dõi tình hình dịch bệnh và cập nhật cho khách hàng và các bộ phận liên quan
• In-depth advice and support on technical aspects of shrimp farming, including system design, water environment management and disease prevention and treatment solutions./ Tư vấn, hỗ trợ chuyên sâu về các khía cạnh kỹ thuật của việc nuôi tôm, bao gồm thiết kế hệ thống nuôi, quản lý môi trường nước và giải pháp phòng trị bệnh.
c) Building and developing the connection with customers/ Xây dựng và phát triển sự gắn kết với khách hàng:
• Understand the needs of the Client by regularly visiting the Client/ Nắm rõ nhu cầu của Khách hàng bằng việc thường xuyên đi thăm Khách hàng;
• Organize seminars, share farming techniques, disease prevention and treatment with the customer system/ Tổ chức các buổi hội thảo, chia sẻ về kỹ thuật nuôi, phòng trị bệnh với hệ thống khách hàng.
d) Other jobs/ Các công việc khác:
• Participate and support other departments in research and development activities to improve the company's product quality and optimize farming methods/ Tham gia, hỗ trợ các phòng ban khác vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển để cải thiện chất lượng sản phẩm công ty và tối ưu hóa phương pháp nuôi trồng.
• Planning – reporting work to superiors on a monthly, quarterly, and yearly basis/ Lập kế hoạch – báo cáo công việc cho cấp trên theo tháng, quý, năm.
• Coordinate with other departments in the company to solve all customer related issues (if any)/ Kết hợp với các bộ phận khác trong công ty để giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến Khách hàng (nếu có)

Yêu Cầu Công Việc​

 • Male/female graduated from University, Master, Doctorate in fisheries-related majors such as: Aquaculture, aquatic pathology, aquatic resource management, etc.. ./ Nam/ nữ tốt nghiệp trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ các chuyên ngành liên quan đến thủy sản như: Nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản, Quản lý nguồn lợi thủy sản,..v..v..
 • Can communicate in English/ Có thể giao tiếp bằng Tiếng Anh.
 • At least 3 years of experience in management and team development positions./ Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trở lên ở vị trí quản lý, phát triển đội nhóm.
 • Mastering the knowledge and experience of at least 5 years or more in methods and techniques for diagnosing and testing aquatic diseases, farming methods, water environment management, and disease prevention and treatment on shrimp / Nắm vững kiến thức và có kinh nghiệm ít nhất 5 năm trở lên về các phương pháp, kĩ thuật chẩn đoán, xét nghiệm bệnh trên thủy sản, phương pháp nuôi, quản lý môi trường nước, phòng và trị bệnh trên tôm.
 • Good communication skills, able to build good relationships with customers and departments in the company./ Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng và các bộ phận trong công ty.
 • Willing to business trip to the market when the job is required./ Sẵn sàng đi công tác thị trường khi công việc yêu cầu.
 • Can use office computer software such as Word, excel, powerpoint to make reports./ Có thể sử dụng các phần mềm tin học văn phòng như Word, excel, powpoint để làm báo cáo.

Thông tin khác​

 • Bằng cấp: Sau đại học
 • Độ tuổi: 33 - 45
 • Lương: 30 Tr - 40 Tr VND
 • Lương
  30 Tr - 40 Tr VND
 • Kinh nghiệm
  5 - 10 Năm
 • Cấp bậc
  Quản lý
 • Hết hạn nộp
  31/01/2024
 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm
 • CLB thể thao
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Top