Có gì mới?

Welcome to Hr-Aqua Diễn đàn việc làm ngành Thủy Sản Việt Nam

hội tụ nhân tài và nhà tuyển dụng ngành thủy sản
Việt Nam và thế giới

Quy tắc hoạt động

Bạn cần tham khảo các quy tắc diễn đàn trước khi đăng bài để tránh vi phạm nhé!

Hỏi đáp Hr-Aqua

Bạn cần hỗ trợ từ BQT diễn đàn, hãy nhắn tin với chúng tôi nhé!

Liên hệ Hr-Aqua

Bạn cần hợp tác, liên hệ cùng Hr-Aqua, hãy gửi thông điệp đến chúng tôi!

TIN TỔNG HỢP

Bài viết hay
N
Trả lời
0
Lượt xem
11
Nguyễn Vy,Hoàng Hướng
N
D
Trả lời
0
Lượt xem
13
Doãn Công
D
N
Trả lời
0
Lượt xem
22
Nguyễn Vy
N
H
Trả lời
0
Lượt xem
16
Hạnh Linh
H
B
Trả lời
0
Lượt xem
17
Báo Thanh Niên
B
B
Trả lời
0
Lượt xem
11
Báo Thanh Niên
B
B
Trả lời
0
Lượt xem
18
Báo Thanh Niên
B
T
Trả lời
0
Lượt xem
15
Tùng Nguyên
T
N
Trả lời
0
Lượt xem
19
Nguyễn Vy
N
B
Trả lời
0
Lượt xem
19
Báo Thanh Niên
B
B
Trả lời
0
Lượt xem
19
Báo Thanh Niên
B
H
Trả lời
0
Lượt xem
23
Hoa Lê,Sơn Nguyễn
H
H
Trả lời
0
Lượt xem
15
Hạ Di
H
D
Trả lời
0
Lượt xem
15
Dân trí
D
S
Trả lời
0
Lượt xem
35
Sơn Nguyễn
S
T
Trả lời
0
Lượt xem
25
Tùng Nguyên
T
C
Trả lời
0
Lượt xem
25
Công Bính
C
D
Trả lời
0
Lượt xem
23
Doãn Công
D
T
Trả lời
0
Lượt xem
15
Tùng Nguyên
T
H
Trả lời
0
Lượt xem
21
Huỳnh Hải
H
T
Trả lời
0
Lượt xem
27
Thanh Tùng
T
P
Trả lời
0
Lượt xem
21
Phạm Diện
P
M
Trả lời
0
Lượt xem
25
Minh Hậu.
M
H
Trả lời
0
Lượt xem
24
Hoàng Lam
H
N
Trả lời
0
Lượt xem
36
Nguyễn Cường
N
B
Trả lời
0
Lượt xem
24
Báo Thanh Niên
B
H
Trả lời
0
Lượt xem
22
Hoa Lê
H
N
Trả lời
0
Lượt xem
27
Nguyễn Vy
N
B
Trả lời
0
Lượt xem
15
Báo Thanh Niên
B
S
Trả lời
0
Lượt xem
21
Sơn Nguyễn
S
N
Trả lời
0
Lượt xem
18
Nhật Anh
N
H
Trả lời
0
Lượt xem
22
Hoàng Lam
H
T
Trả lời
0
Lượt xem
25
Thái Bá
T
H
Trả lời
0
Lượt xem
25
Hoàng Dũng
H
Q
Trả lời
0
Lượt xem
18
Quốc Triều
Q
T
Trả lời
0
Lượt xem
24
Thanh Tùng
T
B
Trả lời
0
Lượt xem
25
Báo Thanh Niên
B
H
Trả lời
0
Lượt xem
22
Hoài Sơn
H
N
Trả lời
0
Lượt xem
19
Nguyễn Vy
N
N
Trả lời
0
Lượt xem
25
Ngô Linh
N
N
Trả lời
0
Lượt xem
27
Nguyễn Vy
N
G
Trả lời
0
Lượt xem
20
Gia Đoàn
G
D
Trả lời
0
Lượt xem
19
Dương Nguyên
D
B
Trả lời
0
Lượt xem
28
Báo Thanh Niên
B
B
Trả lời
0
Lượt xem
30
Báo Thanh Niên
B
T
Trả lời
0
Lượt xem
28
Tùng Nguyên
T
B
Trả lời
0
Lượt xem
26
Báo Thanh Niên
B
T
Trả lời
0
Lượt xem
30
Trường Thịnh
T
T
Trả lời
0
Lượt xem
25
Tùng Nguyên
T
N
Trả lời
0
Lượt xem
20
Nguyễn Vy
N
B
Trả lời
0
Lượt xem
26
Báo Thanh Niên
B
D
Trả lời
0
Lượt xem
17
Dương Nguyên
D
T
Trả lời
0
Lượt xem
22
Tùng Nguyên
T
N
Trả lời
0
Lượt xem
15
Ngô Linh
N
B
Trả lời
0
Lượt xem
13
Báo Thanh Niên
B
B
  • Ghim lại
Trả lời
0
Lượt xem
19
Báo Thanh Niên
B
D
Trả lời
0
Lượt xem
22
Doãn Công
D
B
Trả lời
0
Lượt xem
15
Báo Thanh Niên
B
T
Trả lời
0
Lượt xem
20
Tùng Nguyên
T
H
Trả lời
0
Lượt xem
20
Huỳnh Hải
H
S
Trả lời
0
Lượt xem
18
Sơn Nguyễn
S
T
Trả lời
0
Lượt xem
16
Tùng Nguyên
T
S
Trả lời
0
Lượt xem
16
Sơn Nguyễn
S
D
Trả lời
0
Lượt xem
14
Dân trí
D
M
Trả lời
0
Lượt xem
30
Minh Hậu
M
H
Trả lời
0
Lượt xem
19
Huỳnh Hải
H
H
Trả lời
0
Lượt xem
18
Hạnh Linh
H
T
Trả lời
0
Lượt xem
14
Tùng Nguyên
T
Q
Trả lời
0
Lượt xem
24
Quốc Triều
Q
H
Trả lời
0
Lượt xem
33
Huỳnh Hải
H
T
Trả lời
0
Lượt xem
26
Thúy Diễm
T
P
Trả lời
0
Lượt xem
28
Phạm Hoàng
P
B
Trả lời
0
Lượt xem
27
Báo Thanh Niên
B
T
Trả lời
0
Lượt xem
36
Thúy Diễm
T
T
Trả lời
0
Lượt xem
26
Thanh Tùng
T
M
Trả lời
0
Lượt xem
25
Minh Hậu.
M
T
Trả lời
0
Lượt xem
34
Tùng Nguyên
T
N
Trả lời
0
Lượt xem
21
Nguyễn Cường
N
B
Trả lời
0
Lượt xem
35
Báo Thanh Niên
B
T
Trả lời
0
Lượt xem
27
Tùng Nguyên
T
M
Trả lời
0
Lượt xem
24
Minh Hậu.
M
N
Trả lời
0
Lượt xem
35
Nguyễn Cường
N
M
Trả lời
0
Lượt xem
32
Minh Hậu.
M
P
Trả lời
0
Lượt xem
18
Phạm Diện
P
N
Trả lời
0
Lượt xem
17
Nguyễn Cường
N
H
Trả lời
0
Lượt xem
20
Hoa Lê,Sơn Nguyễn
H
H
Trả lời
0
Lượt xem
18
Hoa Lê,Sơn Nguyễn
H
P
Trả lời
0
Lượt xem
48
Phạm Diện
P
H
Trả lời
0
Lượt xem
26
Hoa Lê,Sơn Nguyễn
H
H
Trả lời
0
Lượt xem
28
Hoa Lê,Sơn Nguyễn
H
B
Trả lời
0
Lượt xem
17
Báo Thanh Niên
B
T
Trả lời
0
Lượt xem
21
Tùng Nguyên
T
T
Trả lời
0
Lượt xem
37
Tùng Nguyên
T
B
Trả lời
0
Lượt xem
19
Bảo Kỳ
B
B
Trả lời
0
Lượt xem
32
Báo Thanh Niên
B
B
Trả lời
0
Lượt xem
20
Báo Thanh Niên
B
T
Trả lời
0
Lượt xem
15
Tùng Nguyên
T
H
Trả lời
0
Lượt xem
15
Hạnh Linh
H
N
Trả lời
0
Lượt xem
21
Nguyễn Vy
N
T
Trả lời
0
Lượt xem
34
Trung Thi
T
B
Trả lời
0
Lượt xem
63
Báo Thanh Niên
B
B
Trả lời
0
Lượt xem
25
Báo Thanh Niên
B
B
Trả lời
0
Lượt xem
15
Báo Thanh Niên
B
P
Trả lời
0
Lượt xem
25
Phạm Hoàng
P
N
Trả lời
0
Lượt xem
41
Nguyễn Cường
N
T
Trả lời
0
Lượt xem
21
Thanh Tùng
T
M
Trả lời
0
Lượt xem
20
Minh Hậu
M
L
Trả lời
0
Lượt xem
13
Lê Thanh Xuân
L
N
Trả lời
0
Lượt xem
25
Nhật Linh Đan
N
B
Trả lời
0
Lượt xem
24
Báo Thanh Niên
B
T
Trả lời
0
Lượt xem
22
Thúy Diễm
T
H
Trả lời
0
Lượt xem
30
Hoàng Lam
H
N
Trả lời
0
Lượt xem
25
Nguyễn Cường
N
N
Trả lời
0
Lượt xem
30
Nguyễn Vy
N
B
Trả lời
0
Lượt xem
29
Báo Thanh Niên
B
B
Trả lời
0
Lượt xem
36
Báo Thanh Niên
B
N
Trả lời
0
Lượt xem
31
Nguyễn Vy
N
B
Trả lời
0
Lượt xem
26
Báo Thanh Niên
B
N
Trả lời
0
Lượt xem
24
Nguyễn Vy
N
N
Trả lời
0
Lượt xem
23
Nguyễn Vy
N
S
Trả lời
0
Lượt xem
34
Sơn Nguyễn
S
B
Trả lời
0
Lượt xem
50
Báo Thanh Niên
B
D
Trả lời
0
Lượt xem
30
Doãn Công
D
H
Trả lời
0
Lượt xem
34
Hoàng Lam
H
M
Trả lời
0
Lượt xem
34
Minh Hậu
M
B
Trả lời
0
Lượt xem
34
Báo Thanh Niên
B
N
Trả lời
0
Lượt xem
33
Ngô Linh
N
N
Trả lời
0
Lượt xem
27
Ngô Linh
N
B
Trả lời
0
Lượt xem
23
Báo Thanh Niên
B
B
Trả lời
0
Lượt xem
36
Báo Thanh Niên
B
T
Trả lời
0
Lượt xem
24
Thanh Tùng
T
L
Trả lời
0
Lượt xem
28
Lê Thanh Xuân
L
B
Trả lời
0
Lượt xem
34
Báo Thanh Niên
B
P
Trả lời
0
Lượt xem
31
Phạm Hoàng
P
M
Trả lời
0
Lượt xem
21
Minh Hậu
M
N
Trả lời
0
Lượt xem
23
Nguyễn Vy
N
B
Trả lời
0
Lượt xem
37
Báo Thanh Niên
B
H
Trả lời
0
Lượt xem
30
Hoa Lê,Sơn Nguyễn
H
H
Trả lời
0
Lượt xem
30
Hoa Lê,Sơn Nguyễn
H
H
Trả lời
0
Lượt xem
23
Hoa Lê,Sơn Nguyễn
H
H
Trả lời
0
Lượt xem
21
Hoa Lê,Sơn Nguyễn
H
H
Trả lời
0
Lượt xem
23
Huỳnh Hải
H
B
Trả lời
0
Lượt xem
23
Báo Thanh Niên
B
S
Trả lời
0
Lượt xem
21
Sơn Nguyễn
S
H
Trả lời
0
Lượt xem
30
Hoàng Bình
H
B
Trả lời
0
Lượt xem
31
Báo Thanh Niên
B
N
Trả lời
0
Lượt xem
32
Nguyễn Vy
N
Q
Trả lời
0
Lượt xem
30
Quốc Triều
Q
B
Trả lời
0
Lượt xem
38
Bảo Trân
B
N
Trả lời
0
Lượt xem
28
Nguyễn Vy
N
N
Trả lời
0
Lượt xem
28
Nguyễn Dương
N
N
Trả lời
0
Lượt xem
33
Nguyễn Duy
N
H
Trả lời
0
Lượt xem
29
Hạnh Linh
H