HR-AQUA
TRANG TUYỂN DỤNG NGÀNH THỦY SẢN

Tuyển dụng nhân sự chuyên nghiệp
chuyên ngành thủy sản

NHÀ TUYỂN DỤNG CHUYÊN NGHIỆP

HR-AQUA là đơn vị đầu tiên phát triển trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự chuyên ngành THỦY SẢN

Với sứ mệnh nâng tầm nhân sự thủy sản Việt Nam phát triển cùng các quốc gia như Thái Lan, Mỹ, Ấn Độ ... HR-AQUA tạo nên môi trường tuyển dụng chuyên nghiệp, hỗ trợ tư vấn cho ứng viên và nhà tuyển dụng. Chúng tôi mang đến giải pháp tuyển dụng tối ưu cho doanh nghiệp.


ỨNG CỬ VIÊN NHÀ TUYỂN DỤNG

HỢP TÁC CÙNG HRAQUA

95%

MỨC HÀI LÒNG


Tư vấn và tuyển dụng chuyên nghiệp

65%

THỊ PHẦN 2019


Chúng tôi có hơn 15,000 thành viên

100%

MỤC TIÊU 2020


Mở thị trường tuyển dụng tại Thái, Ấn Độ, Indonesia

NHÂN TÀI NGÀNH THỦY SẢN

Hãy chủ động lựa chọn công việc và nắm bắt cơ hội của bạn.

HRAQUA sẽ là cầu nối đồng hành cùng bạn phát triển sự nghiệp trong ngành thủy sản.

"TƯƠNG LAI CỦA BẠN NẰM TRONG TAY BẠN" - Dakota Bảo (CEO of THUYSAN247)


Hỗ trợ tư vấn

+84 (0) 528 601 295

Liên hệ